Vi lever upp till våra kunders kvalitetskrav.

Axlås Solidlås har tillhandahållit kompletta säkerhetsinstallationer i över hundra år. Sedan starten 1915 har vi vuxit till ett av Sveriges ledande säkerhetsföretag. Oavsett om behoven gäller lås, larm, passersystem, CCTV eller kombinationer av dem, hjälper vi dig tillrätta.

Vi ställer höga krav på oss själva och genom vårt certifikat i kvalitet och miljöledning säkerställer vi att våra processer driver företaget framåt. I de fall vi använder oss av underentreprenörer är vi noga i vårt urval av samarbetspartner för att helheten skall hålla samma höga kvalitetsmål som vi har på oss själva.

Läs mer om vårt kvalitet och miljöarbete här.

Meny