Utbildning

Att din säkerhetsanläggning är säker och uppfyller kraven från t ex försäkringsbolag är inte allt.

Det är viktigt att användarna vet hur den fungerar och tycker att det är enkelt att använda systemet annars utnyttjas inte systemet optimalt. Därför tillhandahåller vi även utbildning som är anpassad till de aktuella behoven. Syftet med utbildningen är att informera om att installationens uppbyggnad och funktion samt om drift och underhåll av ingående utrustning. Utbildning kan vara såväl teoretisk som praktisk.

Meny