Unika lösningar för fastighetsägare.

För fastighetsägare stannar inte ansvaret vid att uppfylla alla krav för tekniska säkerhetslösningar utan fastighetsägaren har också ett indirekt ansvar för de boendes hälsa och säkerhet.

Vi på Axlås Solidlås hjälper dig som fastighetsägare att projektera och installera trygga säkerhetslösningar för att säkerställa att ni uppfyller de hårt ställda lagkraven.

Samtidigt ser vi till att ta fram användarvänliga tillgänglighetsanpassningar i dom dörrmiljöer där så krävs.

Som fastighetsägare gäller det inte bara att uppfylla alla Utrymnings- och tillgänglighetskrav. Målet är samtidigt att säkra upp tillträdet till fastigheten så att inte obehöriga kan ta sig in. Med hjälp av digitala låssystem eller passersystem får fastighetsägaren och dess boende en tryggare och säkrare plats att bo på.

Driftsäkerhet kräver också underhåll. Serviceavtal med årlig genomgång av fastighetens alla dörrmiljöer minimerar driftavbrott och dyra akut-/jourutryckningar. En enkel och bra investering för att hålla sina system och dörrar i drift.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Referenser

Thomas på Tornberget är väldigt glad över att ha Axlås Solidlås som leverantör för då nyttjas inte hans tid till att vara en mellanhand. När Thomas skickar en arbetsorder eller komplettering till Servicedesk vet han att arbetet blir utfört korrekt. Ett unikt samarbete som är mer än ett avtal på ett papper.

Meny