Säkerhetslösningar inom vård och omsorg.

På sjukhus, vårdcentraler och i andra miljöer inom vård och omsorg kombineras ytor för besökare med utrymmen som kräver kontrollerat tillträde. Miljöerna präglas ofta av många utrymmen och dörrar, stora personalgrupper och rotation bland besökare, patienter och anställda.

Säkerhetslösningar i dessa miljöer ställer höga krav på tillträde, tillgänglighet och utrymning – och för en del av personalen även personsäkerhet. Lösningarna måste vara driftsäkra eftersom det riskerar att få stor påverkan för patientsäkerhet och verksamhet om det inte fungerar.

Kundcase

Dansgymnasiet Stockholm är en friskola vars huvudman är  Vasiliou Education AB som består av syskonen Diana och Alexander.

Alexander beskriver arbetet med att starta upp och driva ett eget dansgymnasium och samarbetet med Axlås Solidlås:

”Jag hade en vision om att allt skulle vara så automatiserat som möjligt, som i det här fallet med att låsa och larma – och här har verkligen Axlås Solidlås lyssnat på våra önskemål och hjälpt oss uppnå en hög grad av automatisering inom ramen för vår budget”

Meny