Säkerhetslösningar för kritisk infrastruktur.

I samhällskritiska verksamheter som hamnar, anläggningar för el- och vattenförsörjning, flygplatser med kontrollerat tillträde och övervakning spelar välfungerande säkerhetssystem en avgörande roll.

Vanligtvis finns krav på skydd av stora områden med avancerade tillträdeskontroller och integrering av system.

Vi har stor erfarenhet av säkerhetslösningar som omfattar både inomhus- och utomhusmiljöer, även på avskilda platser. Vi tillhandahåller lösningar för såväl mindre som större anläggningar av samhällskritisk karaktär.

Kundcase

Dansgymnasiet Stockholm är en friskola vars huvudman är  Vasiliou Education AB som består av syskonen Diana och Alexander.

Alexander beskriver arbetet med att starta upp och driva ett eget dansgymnasium och samarbetet med Axlås Solidlås:

”Jag hade en vision om att allt skulle vara så automatiserat som möjligt, som i det här fallet med att låsa och larma – och här har verkligen Axlås Solidlås lyssnat på våra önskemål och hjälpt oss uppnå en hög grad av automatisering inom ramen för vår budget”

Meny