Historia

Axlås Solidlås AB har tillhandahållit kompletta säkerhetsinstallationer sedan 1915. Vi startade som ett traditionellt låsbolag, med det gedigna hantverket som grund.

Den genuina yrkeskunskapen har vi fortfarande kvar, men idag är vi ett av Sveriges ledande säkerhetsföretag. Över 100 år i branschen visar att vi är ett företag att lita på. Vi kommer att finnas på marknaden i många år framöver, vilket är en trygghet för våra kunder.

Nyckelår

 • 1915 grundade Carl Levin den mekaniska verkstaden Solid.
 • År 1951 introducerade Solid ellås på den svenska marknaden och blev den dominerande aktören.
 • 1956 var Solid pionjärer inom elektriska kodlås tillsammans med LM Ericsson.
 • 1969 startades Nyckeltjänst som 1988 bytte namn till Axlås.
 • 1985 utvecklade Solid det egna passersystemet Solicard och samma år delas företaget upp i Solidlås Försäljning samt AB Solidlås.
 • 1990 säljs Solidlås Försäljning vidare och är idag en del av Assa Abloy-koncernen.
 • Från och med 2006 drevs Axlås och Solidlås av samma ägare fram till 2015
 • 2015 då Top Industri förvärvar och slår ihop Axlås och Solidlås till ett och samma företag.
 • 2017 byter Axlås Solidlås VD till Johan Uddén.
 • 2017 blir Johan Uddén styrelseordförande i Thage Thells minnesfond.
 • Sedan 2017 ingår Axlås Solidlås AB i Prosero Security, som för närvarande består av 48st ledande säkerhetsföretag i Norden.
 • 2019 fusion mellan Axlås Solidlås och AB Begelås som numera ingår i Axlås Solidlås organisation. Begelås varumärke finns fortfarande kvar.
 • 2020 1:a april tillträder Maria Östholm rollen som VD på bolaget.
 • 2021 Axlås Solidlås blir certifierad anläggarfirma för brandlarm.
 • 2024 Från och med 1 maj axlar Pierre Holman ansvaret som VD över Axlås solidlås.

Nyckelpersoner

Ingenjör Johan Olof Krantz

1913 – 1989

En pionjär inom säkerhet som också arbetat med skydd mot spioneri och sabotage. Övertog 1 juli 1946 Mekaniska verkstaden Solid och bildade AB Solidlås under 1960-talet. Var aktieägare fram till 1982 men fanns med och höll sig informerad om vad som hände med sitt ”skötebarn” till 1989 då han avled.

Disponent Thage Thell

1923 – 1987

Anställdes 1946 av Johan Olof Krantz. Tog under 1970-talet över ledningen av AB Solidlås och blev delägare. Under 1987 avlider Thage och en minnesfond startas i hans namn för att uppmuntra yngre låssmeder och lärlingar till att förkovra sig inom yrket.

Meny