Behovsanalys

Axlås Solidlås projekterar säkerhetsanläggningar tillsammans med våra kunder där vi i ett helhetsperspektiv tar hänsyn till säkerhetsanläggningens alla delsystem; och vi är gärna med i processen så tidigt som möjligt.

Våra erfarna projektörer hjälper till att tillsammans gå igenom vilka behov du har och vilka myndighets- och försäkringskrav som finns, för att sedan hitta det absolut bästa alternativet.

Vårt fokus är alltid att forma och presentera den bästa kundunika lösningen utifrån era behov och förväntningar. Kanske är du en kund som har flera anläggningar? Då är det extra smidigt med en aktör som kan ta helhetsansvaret.

Vi strävar efter att få en väl harmoniserad säkerhetsnivå och samtidigt ett enkelt handhavande. I kombination av nytänkande, erfarenhet och yrkesskicklighet kan vi hjälpa er med allt från mindre anläggningar utan större kravbild upp till de mest komplexa och integrerade säkerhetslösningar som finns.

Meny