Hosting & Drifttjänster

Med ett Hostingavtal kan beställaren slippa allt arbete med teknikhantering och administration av passersystemet. Det kan dessutom leda till sänkta kostnader, höjd säkerhet och en bättre servicenivå.

Vår Hosting är en tjänst från Axlås Solidlås som underlättar driften av passersystem för bostadsrättsföreningar och företag. Det innebär att programvaran för passersystemet installeras på en säker server hos oss – och att vi tar hand om säkerhetskopior, virusskydd och brandväggar så att allt alltid fungerar.

Hosting är en perfekt lösning för alla bostadsrättsföreningar och företag som inte har egen administrativ personal. Som ideellt arbetande styrelsemedlem har man kanske inte alltid tid eller möjlighet att lära sig hantera och administrera ett nytt dataprogram. Där tar vi hand om administreringen åt er. Programmering av nya taggar, spärrar förlorade och sköter eventuella ändringar av telefonnummer för porttelefoner. De boende kan hämta sina taggar i någon av våra butiker, hos dig eller annan kontaktman. Vi kan också tillsammans med er sätta olika behörighetsnivåer, både för anmälan och uthämtning.

Ett Hostingavtal formas efter kundens behov. En del kunder administrerar sitt eget passersystem vilket innebär att man sköter programmering och taggutdelning själva men vi tillhandahåller driftsättning och serverlösning.

Är ni intresserade av att veta mer om vår Hostingtjänst, kontakta oss.

Meny