Brand- och utrymningslarm

Genom att upptäcka brand i tid kan du skydda stora värden.

Genom att upptäcka brand i tid kan du skydda stora värden. Dels de värden som representeras av fastigheten. Dels de värden som finns i verksamheten, vilka många gånger är mångdubbelt större än fastighetens värde. En brandlarmanläggning är en anläggning som ska upptäcka en brand så tidigt att man kan ta till åtgärder för att släcka branden. För att brandlarmanläggningen ska uppnå sitt syfte krävs att den tekniska installationen samverkar med mänskliga resurser.

Kundcase

Axlås Solidlås hjälpte oss att modifiera lösningen så vi fick den funktionalitet vi behövde till ett pris som rymdes i vår budget, poängterar Alexander. Läs mer om hur Axlås Solidlås hjälpte Dansgymnasiet Stockholm med deras säkerhetslösning.

Meny