Servicedesk

Vårt team i servicedesken tar hand om samtliga serviceåtaganden, vare sig det är akuta åtgärder eller planerad årsöversyn som krävs.

Telefonnummer

08-13 29 00

Vårt tight sammansvetsade team har det övergripande ansvaret att planera och prioritera samtliga inkommande servicearbeten och säkerställa att avtalad inställelsetid uppfylls. Med hjälp av planeringsverktyg planerar vi våra servicearbeten geografiskt för att minska vår negativa miljöpåverkan.

Våra säkerhetstekniker utför allt från snabba cylinderbyten till felsökning och åtgärd av våra kunders avancerade säkerhetsanläggningar.

I vårt servicedesk innefattas även systemtillverkning och butiksförsäljning. Kjelle började på Solidlås 1993 och har ansvar för all låssystemstillverkning. Han hjälper till med alla åtaganden som rör våra kunders låssystem.

Servicekoordinator

T: 08-13 29 00 (tryck 1 för service)
M: service@axlas.se

Meny