Service och underhåll

För att din säkerhetsanläggning skall fungera under många år krävs underhåll. Lås och låscylindrar skall smörjas, batterier skall bytas ut. Är lås och dörrar slitna påpekar vi detta vilket gör att du kan budgetera för framtiden.

Vid servicebesök tar vi även hänsyn till om lokalerna byggts om vilket kan betyda att larmgivare skall flyttas för att passa den nya verksamheten.

Vi säljer bara produkter och system som vi själva kan ge support på. Vi tar ansvar för att de olika komponenterna fungerar med varandra och hjälper dig tills det blir rätt. Mycket kan vi lösa via ett enkelt telefonsamtal. Och det är något vi är stolta över. Systemen har blivit så pass komplexa så att kunna ge support på det man säljer är inte alltid en självklarhet i branschen.

Teckna ett serviceavtal så får du en bestående säkerhet och kontroll på dina säkerhetsinvesteringar.

Meny