Dokumentation

För att erhålla en god livslängd på din säkerhetsanläggning är dokumentationen en av grundförutsättningarna.

Dokumentationen innehåller fakta om vad just din säkerhetsinstallation innehåller för produkter, var de är placerade, hur allt är sammankopplat osv. Dokumentationen underlättar vid felsökning och vid utökningar i systemen.

Vid installation av utrustning i klassad inbrottslarmsanläggning följer vi alltid kraven i SSF130. Säkerhetstekniker driftsätter och provar av systemen enligt tillverkarens instruktioner och övriga underlag, samt enligt gällande normer. Provningsprotokoll och egenkontroll utförs i samband med installationen och överlämnas till slutkund efter avslutat projekt.

Meny