Säkerhetslösningar

Redan i analysfasen märker du vår erfarenhet och säkerhetsfilosofi. Vi upprättar tillsammans en kravspecifikation som är unik för dig som kund.

Den innehåller alla parametrar som påverkar val av såväl utrustning som installationsmetod. Det kan vara myndighets- och försäkringskrav eller helt enkelt dina specifika önskemål om funktion eller anpassning till befintliga driftsmiljöer.

Kundcase

Axlås Solidlås hjälpte oss att modifiera lösningen så vi fick den funktionalitet vi behövde till ett pris som rymdes i vår budget, poängterar Alexander. Läs mer om hur Axlås Solidlås hjälpte Dansgymnasiet Stockholm med deras säkerhetslösning.

Överordnat system

Lättöverskådligt säkerhetssystem med optimal kontroll på ett användarvänligt sätt.

Vår erfarenhet visar på att verksamheter med två eller fler undersystem och som har behov av förebyggande säkerhetsarbete, får ut mycket mer värde av att samla alla sina system i en integrerad lösning, jämfört med att hantera passer-, larm-, brand- och video som separata system. I slutändan handlar det om att den integrerade lösningen ska addera mer värde än summan av involverade system.

Inbrottslarm

Vi samarbetar med de främsta varumärkena inom inbrottslarm.

Vi har specialkompetens inom larm och är certifierad Anläggarfirma Inbrottslarm och personal som är certifierad för Behörig Ingenjör Inbrottslarm. Vi använder marknadens ledande fabrikat och samarbetar med de främsta leverantörerna av inbrottslarm, utan att vara knutna till en viss leverantör eller ett visst fabrikat.

Vi analyserar risker och utför skyddsplanering, ser till att klassade anläggningar uppfyller alla lagar och regler som innefattas av kraven.

Brand- och utrymningslarm

Genom att upptäcka brand i tid kan du skydda stora värden.

Genom att upptäcka brand i tid kan du skydda stora värden. Dels de värden som representeras av fastigheten. Dels de värden som finns i verksamheten, vilka många gånger är mångdubbelt större än fastighetens värde. En brandlarmanläggning är en anläggning som ska upptäcka en brand så tidigt att man kan ta till åtgärder för att släcka branden. För att brandlarmanläggningen ska uppnå sitt syfte krävs att den tekniska installationen samverkar med mänskliga resurser.

Passersystem

Vi arbetar vi med marknadens ledande fabrikat av passersystem och leverantörer av kodlås och kortläsare.

Välj oss när du behöver ett passersystem, vi har specialkompetens. Axlås Solidlås har både mjukvaru- och nätverkskompetens i bolaget, vilket gör oss till en av marknadens mest kompetenta aktörer när det gäller nätverksbaserade passersystem. Vi säkerställer att våra passersystem är projekterade på rätt sätt från början och att eventuella förändringar följs upp med rätt förändring av passersystemet.

CCTV

Vi säkerställer att våra system för kameraövervakning är projekterade på rätt sätt från början.

På Axlås Solidlås har vi specialkompetens inom både mjukvaru- och nätverk, det gör oss till en av marknadens mest kompetenta aktörer när det gäller IP-kamerasystem. Vi säkerställer att våra system för kameraövervakning är projekterade på rätt sätt från början och att eventuella förändringar följs upp med rätt förändring av systemet.

Lås-och Låssystem

Vi projekterar lås och låssystem utifrån era säkerhetsbehov med fokus på tillförlitlighet och god användarvänlighet.

Som Certifierad anläggarfirma Låsanläggning med certifierad Låsmästare hjälper vi er uppfylla krav och regelverk. Tillsammans med dig som beställare ser vi över er helhetsbild och projekterar och installerar rätt låsprodukter och system.

Om du har behov av att differentiera behörighetsnivåerna till dina lokaler så kan detta enkelt lösas med mekaniska eller digitala låssystem. Ett låssystem medger att vissa nycklar passar enstaka dörrar, medan andra nycklar kan passa ett större antal, t.ex. ett våningsplan eller en byggnad. Både mekaniska och digitala låssystem projekterar vi utifrån era säkerhetsbehov med fokus på tillförlitlighet och god användarvänlighet.

Digitala lås. Inga batterier. Inga bekymmer. iLOQ.

Värdeförvaring

Som certifierad värdeförvaringstekniker har vi den rätta kompetensen.

En certifierad värdeförvaringstekniker har all nödvändig kännedom om lagar och regler som gäller för t.ex. datamedia och förvaring av vapen men även en mycket god kunskap om olika värdeförvaringsenheter, högsäkerhetslås och avancerade helhetslösningar inom säkerhet.

Värdeförvaringsenheter behöver fortlöpande service och underhåll. Som certifierad värdeförvaringstekniker har vi har den kunskap som krävs för att utföra låsbyten, reparationer, justeringar och öppningar.

Meny