Värderingar

Samtliga företagsledare i koncernbolaget Prosero har gemensamt arbetat fram 9st nämnare som visar vår väg till framgång.

Dessa värdeord har sedan bearbetats med samtlig personal inom Axlås Solidlås för att tolkas, diskuteras och värderas vad dom innebär för oss och hur vi vill att våra kunder ser på oss. Det här är vad vi kom fram till.

Vi är enkla att göra affärer med, samarbetsvilliga och lokalt förankrade.

Vi säljer kunskap och levererar den ledande tekniken anpassad för varje kund.

Vi tar ansvar för resultatet, vi är långsiktiga och vårt renommé är vår största tillgång.

Vi håller vad vi lovar, vår egen och våra kunders tid är värdefull.

Vi säger som det är, vi har en öppen och ärlig kommunikation.

Vi fattar de viktigaste besluten nära kunden och litar på de medarbetare som bäst känner till kundens behov.

Vi litar på varandra, tillsammans kan vi skapa de bästa resultaten.

Vi kan alltid mer, och strävar efter att bli lite bättre varje dag.

Vi värderar prestation, inte bakgrund eller titel.

Meny