Projektering

Axlås Solidlås projekterar säkerhetsanläggningar tillsammans med våra kunder där vi i ett helhetsperspektiv tar hänsyn till säkerhetsanläggningens alla delsystem.

Vi strävar för att få en väl harmoniserad säkerhetsnivå och samtidigt ett enkelt handhavande. I kombination av nytänkande, erfarenhet och yrkesskicklighet kan vi hjälpa er med allt från mindre anläggningar utan större kravbild upp till de mest komplexa och integrerade säkerhetslösningar som finns.

Meny