Installation

För att få din säkerhetsanläggning väl fungerande krävs att installationen utförs av personer som har en helhetssyn inom säkerhetsinstallationer.

Vi på Axlås Solidlås har kunnandet inom företaget och ser till att varje del i din säkerhetsinstallation görs på ett fackmannamässigt sätt. Vi tycker att det dessutom är viktigt att installationen blir snygg och prydlig.

Vår projektavdelning består av erfarna projektledare, som skapar trygghet och förtroende hos våra kunder, bland annat genom att hålla ett högt tempo, ta faktabaserade beslut, och föra en tydlig och nära kommunikation med kunden.

Våra säkerhetstekniker ligger i framkant vad det gäller den senaste tekniken samtidigt som vi alltid strävar efter att ta vara på varandras expertis inom företaget. Teamets sammansättning under projektets gång är oerhört viktig för att nå det bästa resultatet.

Från vårt sortiment använder vi oss först och främst av välkända fabrikat och produkter, från leverantörer tagna ur vårt leverantörsregister. Det gör att vi blir väldigt bra på det vi levererar och kan därför skapa den bästa konstruktionen av lösning från installation, genom garantitiden och även för efterservice av anläggningen.

Meny