Thomas Duggin - Tornberget
Kundcase

Mer än bara ett avtal på ett papper, detta är ett unikt samarbete.

Dela:

Tornberget är ett av Haninge kommuns helägda fastighetsförvaltningsbolag med huvuduppdrag att äga och förvalta kommunala verksamhetsfastigheter såsom skolor, förskolor, fritidsgårdar, bibliotek samt äldre- och omsorgslokaler. Totalt ägs ca 130 fastigheter till en yta om ca 300 000 kvadratmeter. Där arbetar närmare 100 personer.

På Tornberget arbetar Thomas Duggin som är Larmingenjör och har hand om alla säkerhetstekniska installationer gällande inbrott, brand och sprinkler i Haninge kommuns offentliga fastigheter. Thomas är säkerhetstekniker i grunden och har tidigare arbetat med att installera både larm och passersystem och han vet vad det innebär att säkra en byggnad.

Ett larm ska bara fungera, när det är folk på plats ska det vara tyst. Så länge det fungerar är de flesta nöjda, men inte jag säger Thomas och ler.

Tornberget äger alla sina system. De administrerar och sköter det mesta själva. Tornberget har ett säkerhetsavtal med Axlås Solidlås som innebär ett serviceunderhåll samt kompletteringar och ibland även byte av system när det behöver moderniseras.

Det har hänt mycket det senaste 10-15 åren och system behöver ses över och förbättras, betonar Thomas.

Även om det är ett fungerande system finns det fördelar med att byta till nya. Thomas arbetar för att standardisera Tornbergets produkter och system för att förenkla för fastighetsskötare och säkerhetstekniker. Funktionen ska vara den samma för alla, det underlättar även för säkerhetsleverantören. När Axlås Solidlås räknar på ett arbete får de veta vilka produkter Tornberget vill ha, det skiljer sig en del mot Axlås Solidlås andra kunder eftersom Thomas är en kunnig beställare och vet i ett tidigt skede vad han vill ha.

Det ska vara öppna system så att vilken leverantör som helst ska kunna komma in och ta över väldigt enkelt, säger Thomas.

Axlås Solidlås hjälper även Tornbergets projektavdelning inom bygg att räkna på larminstallationer. Då vet Thomas i förväg att larmet kommer bli det han vill ha och följer den standard som eftersträvas. Det är just inom byggsidan som det är problem då många byggare vill bygga så billigt som möjligt och då blir sällan larmbiten rätt – det blir något form av skydd men sällan rätt, säger Thomas.

Hans tips till andra fastighetsförvaltningsbolag är att skaffa en säkerhetsavdelning med rätt kompetens för upphandling av just säkerhet och välja rätt leverantör för service och underhåll.

Axlås Solidlås har varit leverantör åt Tornberget i snart två år. När Tornberget gick ut med upphandlingen av säkerhetsavtal ville Thomas att det skulle vara ett attraktivt avtal. I och med att Axlås Solidlås blev intresserade av avtalet fick jag bekräftat att jag gjort ett bra underlag som attraherades av en seriös leverantör. Thomas tycker Axlås Solidlås är väldigt kompetenta inom många områden när det gäller säkerhet och en stor fördel är att Axlås Solidlås ingår i en större koncern inom säkerhet vid namn Prosero Security Group där ytterligare kompetens finns om det skulle behövas.

Det Axlås Solidlås säger håller dom, betonar Thomas.

Avtalet innebär bland annat en inställelsetid på 45 minuter vilket Axlås Solidlås levererar och det är en trygghet för Thomas, för när det gäller larm och säkerhet är det väldigt viktigt att vid minsta fel snabbt kunna åtgärda det – ett larm som felaktigt står och tjuter i till exempel en skola måste kunna åtgärdas fort.

Thomas är väldigt glad över att ha Axlås Solidlås som leverantör för då nyttjas inte hans tid till att vara en mellanhand. När Thomas skickar en arbetsorder eller komplettering till Servicedesk vet han att arbetet blir utfört korrekt. Har jag bara försätt Axlås Solidlås med rätt underlag kommer dom utföra arbetet och lösa allting själva på plats. Det är i undantagsfall jag behöver blir kontakta och då löser vi det direkt och det behöver inte bli några onödiga stopp – som jag inte vet om. Thomas prioriterar att servicen fungera bra.

Det är bara ett samtal bort så är grabbarna på plats, det är något som fungerar riktigt bra säger Thomas nöjt.

För Axlås Solidlås är Thomas på Tornberget en väldigt bra beställare på grund av sin gedigna erfarenhet och kunskap. För att kunna leverera en bra säkerhetstjänst behöver Axlås Solidlås vara förberedda på vad som kommer så de kan planera och resurshantera långsiktigt. Detta sker bland annat med regelbundna möten och med en tydlig dialog. Inför sommar och semestrar pratar Thomas och arbetsplaneringen på Axlås Solidlås igenom läget och planerar så Axlås Solidlås kan vara så förberedda som möjligt. Ett exempel är att från Tornbergets sida planerar Thomas för att det ska vara så lite projekt som möjligt för Axlås Solidlås under sommaren och i stället lägga vikten av projekt på höst och vår. För på sommaren behöver man kunna fokusera i stort sett bara på serviceordrar och enklare underhåll.

Axlås Solidlås försöker alltid vara nära sina kunder och att vara lyhörda för deras utmaningar för att kunna lösa dem på bästa möjliga sätt. För Axlås Solidlås är Tornberget mer än ett avtal på ett papper där vi bara ses på ramavtalsmöten – vi träffas minst en gång i månaden och med det blir vårt samarbete unikt och bättre och bättre hela tiden.

Dansgymnasiet
Meny