Ledning

Axlås Solidlås ledningsgrupp består av VD, ekonomichef och KMA-chef. Tillsammans arbetar vi ständigt med att hitta säkra, dagliga rutiner som driver bolaget framåt. Vårt mål är att ha en ”platt” organisation med korta beslutsvägar och öppen och ärlig kommunikation. Tillsammans med arbetsledare, projektledare, säkerhetstekniker, butiks och administrativ personal skapar vi en trygg och säker arbetsplats där kund och medarbetare alltid står i fokus.

Johan Uddén
VD

Johan började som VD på A&S 2017 och har under dessa år varit med och påverkat företagets tillväxt på ett mycket positivt sätt. Ett av dom första besluten som togs var att vi skulle certifiera oss i kvalitet för att hitta säkra styrelement för att nå dit vi vill.

Annette Berglund
Ekonomi/Administration

Annette har jobbat på A&S i över 35 år och ansvarar för ekonomi och administration. Hon har med sin långa erfarenhet en gedigen kunskap om bolaget och dess anställda.

Anna Ström
KMA-chef

Anna sitter som Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljöchef på Axlås Solidlås och har övergripande ansvar för vårt certifierade ledningssystem enligt ISO9001 samt ISO14001. Anna har jobbat på A&S i drygt 10 år.

Meny